Kvalifikace

– VŠTVS – Palestra (Praha): bakalářské studium, Tělesná výchova a sport – obor Sportovní a kondiční specialista
(2013 – 2016)
– FTVS UK (Praha): osvědčení odborné způsobilosti (A. Kaplan) – osobní a kondiční trenér (2009)
– Pražský fotbalový svaz: trenérská licence B UEFA (2002)
– Český tenisový svaz: trenérská licence 3. třídy (2019)
– VŠTVS Palestra (Praha): certifikát – masér pro sportovní a rekondiční masáž (2016).